Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

Uczniowie

Szkoła bez uczniów nie może istnieć, dlatego tak ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, co mają robić, aby się dobrze uczyć i świetnie zdać maturę. Podajemy szkolny plan nauczania, plan lekcji, listę podręczników obowiązujących w naszej szkole, lektury szkolne zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pomagamy uczniom w przygotowaniach do olimpiad przedmiotowych, zachęcamy do stałego poznawania wiedzy ekonomicznej. Każdy uczeń przychodzący do liceum wie, że nauka w liceum kończy się egzaminem maturalnym, dlatego przyszłym maturzystom podajemy informacje na temat procedur maturalnych, terminów matur, zachęcamy do rozwiązywania arkuszy maturalnych.
W zakładce: Materiały dydaktyczne znajdują się opracowania i prezentacje, które pozwolą lepiej przygotować się do lekcji. Znajduje się tam także obowiązujący zakres materiału i system oceniania.

Pandemia COVID-19 spowodowała prowadzenie zajęć w sposób zdalny. Podajemy zasady obowiązujące uczniów w trakcie zdalnego nauczania.

Zasady obowiązujące uczniów w trakcie zdalnego nauczania

Każdy uczeń powinien zapoznać się z aktualnie obowiązującym Statutem Szkoły.


Egzamin maturalny jest przepustką na uczelnie krajowe i zagraniczne, dlatego warto sprawdzić zasady rekrutacji na wybrane kierunki studiów i wiedzieć, jakie są zasady systemu bolońskiego.

Szkoła realizuje podstawę programową. Warto sprawdzać, czy wszystkie tematy realizowane są na zajęciach.

Podstawa programowa z poszczególnych przedmiotów 

Podstawa programowa - liceum 4-letnie

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa) i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH.

Zachęcamy jednocześnie Użytkowników serwisu www.liceumsgh.pl i www.fundacja.edu.pl do zapoznania się z dokumentem Polityka prywatności, który zawiera informacje nt.: celów przetwarzania danych osobowych wraz podstawą prawną przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, dobrowolności i warunków podawania danych osobowych, a także bezpieczeństwa danych osobowych.