Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

Szkolny plan nauczania

Plan nauczania realizowany w naszym Liceum jest zgodny z obowiązującą podstawą programową, ale oferujemy wiecej godzin nauczania, niż w obowiązujacej podstawie, aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do egzaminu maturalnego, a także dalszego kształcenia. Zależy nam, aby wiedza zdobyta w liceum była wykorzystana także na studiach.

Przedmioty nauczane zgodnie z programem rozszerzonym to: matematyka, język angielski, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie (geografia, historia i wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie uruchomione zostanie, jeśli zgłosi się miniumum 4 uczniów). 

Plan nauczania w 3-letnim liceum

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
1. Język polski 5 5 5
2. I język obcy (j. angielski) 6 6 6
3. II język obcy (j. niemiecki / j. hiszpański) 4 4 4
4. Matematyka 6 6 8
5. Geografia* 2 5R 5R
6. Historia* 2 5R 5R
7. Wiedza o społeczeństwie* 1 3R 3R
8. Wiedza o kulturze 1 - -
9. Fizyka
1 - -
10. Chemia 1 - -
11. Biologia 1 - -
12. Podstawy przedsiębiorczości 2 - -
13. Informatyka
1 - -
14. Wychowanie fizyczne 2 + 1 2+1 2+1
15. Godzina wychowawcza 1 1 1
16. Edukacja dla bezpieczeństwa 1 - -
17. Historia i społeczeństwo - 4
-
18. Przyroda - 4
-
19. Ekonomia w praktyce - 1  -


*geografia, historia i wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie uruchomione zostanie, jeśli zgłosi się miniumum 4 uczniów

 

 Plan nauczania w 4-letnim liceum

Lp. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
1. Język polski 5 5 5 5
2. Język angielski 5 5 5 5
3. Język II obcy nowożytny 4 4 4 4
4. Filozofia 1
5. Historia 2 2 2 2
6. Wiedza o społeczeństwie 1 1
7. Podstawy przedsiębiorczości - 2
8. Geografia 2 2 2 2
9. Biologia 2 2 -
10. Chemia 1 2 1
11. Fizyka 1 2 1
12. Matematyka 4+2R 4+2R 4+2R 4+3R
13. Informatyka 1 1 1
14. Edukacja dla bezpieczeństwa 1
15. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
16. Rozszerzenie – geografia 3 4 5
17. Rozszerzenie – historia 3 4 5
18. Rozszerzenie – wos 2 3 3
19. Rozszerzenie – matematyka 2 2 2 3
20. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3