Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

Uczniowie

Szkoła bez uczniów nie może istnieć, dlatego tak ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, co mają robić, aby się dobrze uczyć i świetnie zdać maturę. Podajemy szkolny plan nauczania, plan lekcji, listę podręczników obowiązujących w naszej szkole, lektury szkolne zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pomagamy uczniom w przygotowaniach do olimpiad przedmiotowych, zachęcamy do stałego poznawania wiedzy ekonomicznej. Każdy uczeń przychodzący do liceum wie, że nauka w liceum kończy się egzaminem maturalnym, dlatego przyszłym maturzystom podajemy informacje na temat procedur maturalnych, terminów matur, zachęcamy do rozwiązywania arkuszy maturalnych.
W zakładce: Materiały dydaktyczne znajdują się opracowania i prezentacje, które pozwolą lepiej przygotować się do lekcji. Znajduje się tam także obowiązujący zakres materiału i system oceniania.
Egzamin maturalny jest przepustką na uczelnie krajowe i zagraniczne, dlatego warto sprawdzić zasady rekrutacji na wybrane kierunki studiów i wiedzieć, jakie są zasady systemu bolońskiego.

Szkoła realizuje podstawę programową. Warto sprawdzać, czy wszystkie tematy realizowane sa na zajęciach.

Podstawa programowa z poszczególnych przedmiotów