Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

Kandydaci

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminu wstępnego przeprowadzonego 10 i 17 maja 2021 roku.

Wyniki egzaminu  

 Zapraszamy absolwentów szkoły podstawowej do naszego Liceum. Aby zobaczyć naszą szkołę i dowiedzieć się, jaki jest program nauczania i zasady przyjęć do pierwszej klasy, zapraszamy na dni otwarte, czyli spotkania z kandydatami.

8 marca i 12 kwietnia odbyły się dni otwarte. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z tych spotkań 

Informacja o Liceum - dzień otwarty

Proponujemy także zapoznać się z regulaminem rekrutacji i harmonogramem przyjęć do pierwszej klasy oraz testami egzaminacyjnymi z ubiegłych lat.
Kandydaci proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia na egzamin i podania o przyjęcie do szkoły. 

W roku szkolnym 2021/2022 chcielibyśmy uruchomić dwie klasy - każda po około 20 uczniów. Nasi uczniowie będą uczyli się dwóch języków obcych - język angielski oraz drugi język – do wyboru język niemiecki albo język hiszpański.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: matematyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie.  

Przedstawiamy harmonogram rekrutacji. Zapraszamy na Dzień otwarty online. Szczegóły na stronie głównej naszego Liceum.   

 Na wszystkie pytania odpowiadamy drogą e-mailową.

Prosimy o przysyłanie drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@liceumsgh.pl):

  • zgłoszenia przystąpienia do egzaminu wstępnego
  • podania o przyjęcia do NLO nr 81 SGH do klasy I 
  • potwierdzenia opłaty za egzamin
  • skanów dyplomów i certyfikatów pozwalających przyznać dodatkowe punkty rekrutacyjne

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie Liceum.