Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

Kandydaci

Lista przyjętych i lista rezerwowa są opublikowane na stronie głównej Liceum

Zapraszamy kandydatów, którzy zostali przyjęci do naszego Liceum do składania oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty - w dniach:  

31 lipca (piątek) - 4 sierpnia (wtorek) br. w godz. 9.00-15.00 w sekretariace Liceum pok. 467.

Termin 4 sierpnia br. jest terminem nieprzekraczalnym.

Prosimy nie zapomnieć o 2 fotografiach.

 

Zapraszamy absolwentów szkoły podstawowej do naszego Liceum. Aby zobaczyć naszą szkołę i dowiedzieć się, jaki jest program nauczania i zasady przyjęć do pierwszej klasy, zapraszamy na dni otwarte, czyli spotkania z kandydatami.  

Proponujemy także zapoznać się z regulaminem rekrutacji i harmonogramem przyjęć do pierwszej klasy oraz testami egzaminacyjnymi z ubiegłych lat.
Kandydaci proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia na egzamin i podania o przyjęcie do szkoły.

W roku szkolnym 2020/2021 chcielibyśmy uruchomić jedną klasę - około 20 uczniów. Nasi uczniowie będą uczyli się dwóch języków obcych - język angielski oraz drugi język – do wyboru język niemiecki albo język hiszpański.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: matematyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie.  

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji - aktualizacja 27 kwietnia br.

  HARMONOGRAM REKRUTACJI 

 Na wszystkie pytania odpowiadamy drogą e-mailową

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą e-mailową do 15 czerwca

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie Liceum.