Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

Kandydaci

Zapraszamy absolwentów gimnazjów do naszego Liceum. Aby zobaczyć naszą szkołę i dowiedzieć się, jaki jest program nauczania i zasady przyjęć do pierwszej klasy, zapraszamy na dni otwarte, czyli spotkania z kandydatami.  

Proponujemy także zapoznać się z regulaminem rekrutacji i harmonogramem przyjęć do pierwszej klasy oraz testami egzaminacyjnymi z ubiegłych lat.
Kandydaci proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia na egzamin i podania o przyjęcie do szkoły.

W roku szkolnym 2019/2020 chcielibyśmy uruchomić jedną klasę - około 20 uczniów. Nasi uczniowie będą uczyli się dwóch języków obcych. Język angielski, realizowany jest przez 6 godzin w tygodniu przez trzy lata nauki. Drugi język – do wyboru język niemiecki albo język hiszpański nauczany jest przez 4 godziny w tygodniu także przez 3 lata nauki.

W roku szkolnym 2020/2021 zostanie uruchomiona jedna klasa dla absolwentów szkoły podstawowej.

 
Oferujemy 20 godzin matematyki (w klasach I i II - po 6 godz., w klasie III - 8 godz.) - program rozszerzony, a także rozszerzony program nauki z geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie Liceum.

Przyjmujemy zgłoszenia i wpłaty za egzami tylko od rodziców przyszłych absolwentów gimnazjum.