Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

Kandydaci

 Zapraszamy absolwentów szkoły podstawowej do naszego Liceum. Aby zobaczyć naszą szkołę i dowiedzieć się, jaki jest program nauczania i zasady przyjęć do pierwszej klasy, zapraszamy na dni otwarte, czyli spotkania z kandydatami.  

Proponujemy także zapoznać się z regulaminem rekrutacji i harmonogramem przyjęć do pierwszej klasy oraz testami egzaminacyjnymi z ubiegłych lat.
Kandydaci proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia na egzamin i podania o przyjęcie do szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022 chcielibyśmy uruchomić dwie klasy - każda po około 20 uczniów. Nasi uczniowie będą uczyli się dwóch języków obcych - język angielski oraz drugi język – do wyboru język niemiecki albo język hiszpański.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: matematyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie.  

Przedstawiamy harmonogram rekrutacji i mamy nadzieję, że uda się zorganizować zarówno spotkania informacyjne, jak i egzaminy w zaplanowanych terminach. 

 Na wszystkie pytania odpowiadamy drogą e-mailową.

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie Liceum.