Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

 1. HARMONOGRAM REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO NR 81 SGH 

                               W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 aktualizacja 27.04.2020

  1. Termin składania podań i zapisy na egzamin wyłącznie drogą elektroniczną  

  e-mail: sekretariat@liceumsgh.pl do 15 czerwca 2020 roku 

  1. Egzamin wstępny odbędzie się:

  22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Liceum (al. Niepodległości 162) w zależności od liczby kandydatów i aby w pełni zachować bezpieczeństwo - w Auli Głównej lub Auli VII (informacja zostanie podana przed egzaminem).

  Egzamin obejmuje test z matematyki, języka angielskiego i do wyboru: geografii albo historii (tę informację można podać w zgłoszeniu, ale dopuszczalny jest wybór przed egzaminem).

  Przewidywany czas egzaminu 2 godziny - łącznie dla trzech przedmiotów.

           Opłata za egzamin wstępny - 250 zł – wnoszona na konto - do 15 czerwca br.:

   

  Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych:

  Bank Pekao SA VIII Oddział w Warszawie

  nr rachunku  07 1240 1112 1111 0010 1079 5368

  z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata za egzamin wstępny.

   

  1. Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej (drogą elektroniczną):
   29 czerwca 2020 roku (poniedziałek)
  2. Wnoszenie opłaty wpisowej w wysokości 1300 zł

  w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych, tzn. do 6 lipca 2020 roku  na w/w konto (z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata wpisowa)

  1. Termin składania dokumentów (oryginały) w siedzibie Liceum:
   30 czerwca – 7 lipca 2020 roku (godziny przyjęć dokumentów zostaną podane w późniejszym terminie).