Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Harmonogram rekruracji w roku szkolnym 2020/2021 zostanie podany w listopadzie 2019 roku

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO NR 81 SGH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Spotkania informacyjne dla kandydatów:
  4 marca i 8 kwietnia 2019 roku, godz. 18.00, w siedzibie Liceum, al. Niepodległości 162, III piętro
 2. Terminy składania podań i zapisy na egzamin w sekretariacie Liceum:
  6 - 10 maja 2019 roku, w godz. 8.00 - 15.30
  13 – 17 maja 2019 roku w godz. 8.00 – 15.30
  Podania i zapisy na egzamin mogą być dokonywane drogą elektroniczną    sekretariat@liceumsgh.pl
 3. Egzaminy wstępne odbędą się w dwóch terminach (do wyboru przez kandydata):
  termin I - 13 maja 2019 roku (poniedziałek) godz. 17.00
  termin II - 20 maja 2019 roku (poniedziałek) godz. 17.00                                                                               
 4. Opłata za egzamin wstępny – 250 zł - wnoszona na konto:
  Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych:
  Bank Pekao SA VIII Oddział w Warszawie
  nr rachunku 07 1240 1112 1111 0010 1079 5368
  z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata za egzamin wstępny.
 5. Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej:
  po I i II terminie - 27 maja 2019 roku
 6. Wnoszenie opłaty wpisowej w wysokości 1300 zł w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych, tzn. do 3 czerwca 2019 roku, na w/w konto (z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata wpisowa)
 7. Termin składania dokumentów (oryginały):
  21  czerwca - 28 czerwca 2019 roku