Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”..

Harmonogram roku szkolnego 2014/2015

Harmonogram roku szkolnego 2015/2016 zostanie podany na początku września 2015

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W NLO nr 81 SGH

data dzień godzina zajęcia, święta, dni wolne
28.08.2014 czwartek 15.00 Rada Pedagogiczna
1.09.2014 poniedziałek 12.00 Uroczysta inauguracja roku szkolnego
1.09.2014 poniedziałek 18.00 Spotkanie rodziców uczniów kl. I z wychowawcą
8-19.09.2014     Omówienie regulaminu matur na godzinach
wychowawczych z uczniami klas II i III.
17.09.2014 środa 17.30 Zebranie rodziców uczniów klasy III – regulamin matur
14.10.2014 poniedziałek   Dzień Komisji Edukacji Narodowej
22.10.2014 środa 17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
11.11.2014 wtorek
Święto Niepodległości
10.12.2014 środa  17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
22.12.14-2.01.2015

Zimowa przerwa świąteczna
6.01.2015 wtorek   Święto Trzech Króli - dzień wolny
styczeń 2015
  Studniówka
14.01.2015 środa  16.00 Rada Pedagogiczna
19.01-01.02.2015


Ferie zimowe
9.03.2015 poniedziałek  18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
14.03.2015 piątek
Zakończenie zajęć obowiązkowych w klasie III
6.03.-24.04.2015
  Zajęcia dla klasy III z przedmiotów maturalnych
18.03.2015 środa  17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
 2-7.04.2015     Wiosenna przerwa świąteczna
13.04.2015 poniedziałek 18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
24.04.2015 środa  16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III
24.04.2015 piątek 18.00 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły
1.05.2015 piątek
Święto Pracy
3.05.2015 niedziela   Święto Konstytucji 3 Maja
4-29.05.2015     Pisemne i ustne egzaminy maturalne
4-8.05.2015 poniedziałek-piątek   Dni wolne (zgodnie z decyzją MEN - matury)
11.05.2015 poniedziałek  16.00 Egzamin wstępny
20.05.2015 środa 17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
18.05.-5.06.2015

Sprawdziany roczne w klasach I i II
 26.05.2015 poniedziałek 16.00 Egzamin wstępny
4.06.2015 czwartek   Boże Ciało
20.05.2015 piątek
Dzień wolny (zgodnie z decyzją MEN)
24.06.2015 wtorek  16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
26.06.2015 piątek   Uroczyste zakończenie roku szkolnego