Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”..

Harmonogram roku szkolnego 2013/2014

 

Harmonogram roku szkolnego 2014/2015 zostanie podany do 10 września 2014

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 W NLO nr 81 SGH

data dzień godzina zajęcia, święta, dni wolne
29.08.2013 czwartek 15.00 Rada Pedagogiczna
2.09.2013 poniedziałek 12.00 Uroczysta inauguracja roku szkolnego
2.09.2013 poniedziałek 18.00 Spotkanie rodziców uczniów kl. I z wychowawcą
9-20.09.2013     Omówienie regulaminu matur na godzinach
wychowawczych z uczniami klas II i III.
18.09.2013 środa 17.30 Zebranie rodziców uczniów klasy III – regulamin matur
14.10.2013 poniedziałek   Dzień Komisji Edukacji Narodowej
23.10.2013 środa 17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
1.11.2013 piątek   Święto Zmarłych
11.11.2013 poniedziałek   Święto Niepodległości
11.12.2013 środa 17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
23.12.13-1.01.2014     Zimowa przerwa świąteczna
6.01.2014 poniedziałek   Trzech Króli
styczeń 2014     Studniówka
15.01.2014 środa 16.00 Rada Pedagogiczna
17.02-02.03.2014     Ferie zimowe
10.03.2014 poniedziałek 18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
14.03.2014 piątek   Zakończenie zajęć obowiązkowych w klasie III
17.03.-25.04.2014     Zajęcia dla klasy III z przedmiotów maturalnych
19.03.2014 środa 17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
7.04.2014 poniedziałek 18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
17-22.04.2014     Wiosenna przerwa świąteczna
23.04.2014 środa 16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III
25.04.2014 piątek 18.00 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły
1.05.2014 czwartek   Święto Pracy
2.05.2014 piątek   Dzień wolny (zgodnie z decyzją MEN)
3.05.2014 sobota   Święto Konstytucji 3 Maja
5-30.05.2014     Pisemne i ustne egzaminy maturalne
5-9.05.2014   poniedziałek-piątek Dni wolne (zgodnie z decyzją MEN - matury)
12.05.2014 poniedziałek 16.00 Egzamin wstępny
21.05.2014 środa 17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
12.05.-2.06.2014     Sprawdziany roczne w klasach I i II
26.05.2014 poniedziałek 16.00 Egzamin wstępny
19.06.2014 czwartek   Boże Ciało
20.05.2014 piątek   Dzień wolny (zgodnie z decyzją MEN)
24.06.2014 wtorek 16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
27.06.2014 piątek   Uroczyste zakończenie roku szkolnego