Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021

 HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W NLO nr 81 SGH

Zmiana harmonogramu - ferie zimowe od 3 do 17 stycznia 2021 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po I semestrze - 21 grudnia 2020 r.

data dzień godzina zajęcia, święta, dni wolne
28.08.2020 piątek 15.00 Rada Pedagogiczna
1.09.2020 wtorek
11.00 Uroczysta inauguracja roku szkolnego
1.09.2020 wtorek 17.00 Spotkanie rodziców uczniów kl. I z wychowawcą
14-25.09.2020
  Omówienie regulaminu matur na godzinach
wychowawczych z uczniami klas II i III
30.09.2020 środa 17.30 Zebranie rodziców uczniów klasy III – regulamin matur i przygotowania do studniówki
14.10.2020 środa   Dzień Komisji Edukacji Narodowej - dzień wolny 
21.10.2020 środa 17.30-19.30  Dzień otwarty i zebranie rodziców
11.11.2020 środa
Święto Niepodległości - dzień wolny
9.12.2020 środa 17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
23.12.2020- 31.12.2020     Zimowa przerwa świąteczna
6.01.2021 środa   Święto Trzech Króli
styczeń 2021
  Studniówka - nie odbędzie się
13.01.2021 środa 16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna - zmiana terminu
18-31.01.2021
  Ferie zimowe - zmiana terminu - 3-18 stycznia 2021
8.03.2021 poniedziałek 18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
19.03.2021 piątek   Zakończenie zajęć obowiązkowych w klasie III
22.03-29.04.2021

Zajęcia dla klasy III z przedmiotów maturalnych
17.03.2021 środa  17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
12.04.2021 poniedziałek  18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
1-6.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna
28.04.2021  środa   16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III
30.04.2021

środa


Zakończenie zajęć w klasie III

30.04.2021 piątek  18.00  Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły - nie odbędzie się stacjonarnie
 4-7.05.2021 wtorek -piątek   Dni wolne (zgodnie z rozporządzeniem MEN - matury)
4-20.05.2021      Egzaminy maturalne

10.05. 2021

poniedziałek   Egzamin wstępny I termin
19.05.2021  środa  17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców

17.05-9.06.2021

Sprawdziany roczne w klasach I i II
17.05.2021 poniedziałek 17.00 Egzamin wstępny II termin
3-4.06.2021 czwartek, piątek
Boże Ciało i dzień wolny
22.06. 2021 wtorek 15.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
25.06.2021  piątek
Uroczyste zakończenie roku szkolnego