Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2022”.

Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W NLO nr 81 SGH zostanie podany pod koniec sierpnia 2022

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W NLO nr 81 SGH

 

data dzień godzina zajęcia, święta, dni wolne
30.08.2021 poniedziałek 15.00 Rada Pedagogiczna
1.09.2021 środa 11.00 Uroczysta inauguracja roku szkolnego
1.09.2021 środa 17.30 Spotkanie rodziców uczniów kl. I z wychowawcami
13-24.09.2021
  Omówienie regulaminu matur na godzinach
wychowawczych z uczniami klasy III
29.09.2021 środa 17.00 Zebranie rodziców uczniów klasy III – regulamin matur i przygotowania do studniówki
14.10.2021 czwartek   Dzień Komisji Edukacji Narodowej - dzień wolny 
27.10.2021 środa 17.30-19.30  Dzień otwarty i zebranie rodziców
11-12.11.2021 środa - czwartek
Święto Niepodległości i dzień wolny
15.12.2021 środa 17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
23.12.2021- 31.12.2021     Zimowa przerwa świąteczna
6.01.2022 czwartek   Święto Trzech Króli
styczeń 2022
  Studniówka 
19.01.2022 środa 16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
31.01-13.02. 2022
  Ferie zimowe 
7.03.2022 poniedziałek 17.30 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
18.03.2022 piątek   Zakończenie zajęć obowiązkowych w klasie III
21.03-29.04.2022

Zajęcia dla klasy III z przedmiotów maturalnych
23.03.2022 środa  17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
4.04.2022 poniedziałek  17.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
14-19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2022  wtorek   16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klasy III
29.04.2022

piątek


Zakończenie zajęć w klasie III

29.04.2022 piątek  17.00

 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły

 2-3.05.2022 poniedziałek-wrorek   Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Narodowe Trzeciego Maja - dni wolne 
4-20.05.2022      Egzaminy maturalne

4-6.05.2022  

 środa - piątek   Dni wolne (zgodnie z rozporządzeniem MEN - matury)
9.05.2022  poniedziałek 17.00  Egzamin wstępny I termin

16.05.2022 poniedziałek       17.00 Egzamin wstępny II termin
25.05.2022 środa 17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
16-17.06.2022 czwartek, piątek
Boże Ciało i dzień wolny
23.05-6.06.2022  
Sprawdziany roczne w klasach I i II
21.06. 2022 wtorek        15.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
24.06.2022 piątek   Uroczyste zakończenie roku szkolnego