Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”..

Harmonogram roku szkolnego 2015/2016

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W NLO nr 81 SGH zostanie podany na początku września 2016

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W NLO nr 81 SGH

data dzień godzina zajęcia, święta, dni wolne
27.08.2015 czwartek 15.00 Rada Pedagogiczna
1.09.2015 wtorek 11.00 Uroczysta inauguracja roku szkolnego
1.09.2015 wtorek 18.00 Spotkanie rodziców uczniów kl. I z wychowawcą
7-18.09.2015     Omówienie regulaminu matur na godzinach
wychowawczych z uczniami klas II i III.
23.09.2015 środa 17.30 Zebranie rodziców uczniów klasy III – regulamin matur
14.10.2015 środa   Dzień Komisji Edukacji Narodowej - dzień wolny
21.10.2015 środa 17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
11.11.2015 środa
Święto Niepodległości - dzień wolny
9.12.2015 środa  17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
23.12.15-3.01.2016

Zimowa przerwa świąteczna
6.01.2016 środa   Święto Trzech Króli - dzień wolny
styczeń 2016
  Studniówka
20.01.2016 środa  16.00 Rada Pedagogiczna
1.02-14.02.2016


Ferie zimowe
7.03.2016 poniedziałek  18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
11.03.2016 piątek
Zakończenie zajęć obowiązkowych w klasie III
14.03.-22.04.2016
  Zajęcia dla klasy III z przedmiotów maturalnych
16.03.2016 środa  17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
 24-29.03.2016     Wiosenna przerwa świąteczna
11.04.2016 poniedziałek 18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
20.04.2016 środa 16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III
22.04.2016 piątek 18.00 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły
1.05.2016 piątek
Święto Pracy - dzień wolny
2.05.2016
poniedziałek   Dzień wolny (zgodnie z decyzją MEN)
3.05.2016 wtorek   Święto Konstytucji 3 Maja
4-29.05.2016
  Pisemne i ustne egzaminy maturalne
4-6.05.2016 środa-piątek   Dni wolne (zgodnie z decyzją MEN - matury)
9.05.2016 poniedziałek 16.00 Egzamin wstępny
18.05.2016 środa 17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
16.05.-3.06.2016

Sprawdziany roczne w klasach I i II
23.05.2016
poniedziałek  16.00 Egzamin wstępny
26.05.2016 czwartek
Boże Ciało
27.05.2016 piątek   Dzień wolny (zgodnie z decyzją MEN)
22.06.2016 środa
 16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
24.06.2016 piątek
Uroczyste zakończenie roku szkolnego