Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”..

Harmonogram roku szkolnego 2016/2017

Harmonogram roku szkolnego 2017/2018 podamy na początku września 2017


HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W NLO nr 81 SGH

data dzień godzina zajęcia, święta, dni wolne
30.08.2016 wtorek 15.00 Rada Pedagogiczna
1.09.2016 czwartek
11.00 Uroczysta inauguracja roku szkolnego
1.09.2016 czwartek
18.00 Spotkanie rodziców uczniów kl. I z wychowawcą
5-16.09.2016     Omówienie regulaminu matur na godzinach
wychowawczych z uczniami klas II i III
21.09.2016 środa 17.30 Zebranie rodziców uczniów klasy III – regulamin matur
14.10.2016 piątek
  Dzień Komisji Edukacji Narodowej - dzień wolny
19.10.2016 środa 17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
11.11.2016 środa
Święto Niepodległości - dzień wolny
14.12.2016 środa  17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
23-31.12.2016

Zimowa przerwa świąteczna
6.01.2017 środa   Święto Trzech Króli - dzień wolny
styczeń 2017
  Studniówka
18.01.2017 środa  16.00 Rada Pedagogiczna
13-26.02.2017


Ferie zimowe
6.03.2017 poniedziałek  18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
17.03.2017 piątek
Zakończenie zajęć obowiązkowych w klasie III
20.03.-28.04.2017
  Zajęcia dla klasy III z przedmiotów maturalnych
22.03.2017 środa  17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
 13-18.04.2017     Wiosenna przerwa świąteczna
10.04.2017 poniedziałek 18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
26.04.2017 środa 16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III
28.04.2017 piątek 18.00 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły
1.05.2017 poniedziałek
Święto Pracy - dzień wolny
2.05.2017
wtorek
  Dzień wolny (zgodnie z rozporządzeniem MEN)
3.05.2017 środa   Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny
4-26.05.2017
  Pisemne i ustne egzaminy maturalne
4-8.05.2017 czwartek-poniedziałek   Dni wolne (zgodnie z rozporządzeniem MEN - matury)
9.05.2017 wtorek 16.00 Egzamin wstępny
24.05.2017 środa 17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
22.05.-9.06.2017

Sprawdziany roczne w klasach I i II
22.05.2017
poniedziałek  16.00 Egzamin wstępny
15.06.2017 czwartek
Boże Ciało - dzień wolny
16.06.2017 piątek   Dzień wolny (zgodnie z decyzją MEN)
20.06.2017 środa
 16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
23.06.2017 piątek
Uroczyste zakończenie roku szkolnego