Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

Harmonogram roku szkolnego 2017/2018

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W NLO nr 81 SGH

data dzień godzina zajęcia, święta, dni wolne
31.08.2017 wtorek 15.00 Rada Pedagogiczna
4.09.2017 poniedziałek
11.00 Uroczysta inauguracja roku szkolnego
4.09.2017 czwartek
18.00 Spotkanie rodziców uczniów kl. I z wychowawcą
11-22.09.2017     Omówienie regulaminu matur na godzinach
wychowawczych z uczniami klas II i III
20.09.2017 środa 17.30 Zebranie rodziców uczniów klasy III – regulamin matur
14.10.2017 sobota
  Dzień Komisji Edukacji Narodowej
25.10.2017 środa 17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
1.11.2017 środa
Wszystkich Świętych -dzień wolny
13.12.2017 środa  17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
23-31.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna
6.01.2017  sobota   Święto Trzech Króli 
styczeń 2018
  Studniówka
10.01.20178 środa  16.00 Rada Pedagogiczna
15-28.01.2018


Ferie zimowe
5.03.2018 poniedziałek  18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
16.03.2018 piątek
Zakończenie zajęć obowiązkowych w klasie III
19.03.-27.04.2018
  Zajęcia dla klasy III z przedmiotów maturalnych
22.03.2018 środa  17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
29.03-3.04.2018     Wiosenna przerwa świąteczna
9.04.2018 poniedziałek 18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
25.04.2018 środa 16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III
27.04.2018 piątek 18.00 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły
1.05.2018 wtorek
Święto Pracy - dzień wolny
30.04 i 2.05.2018
poniedziałek środa   Dni wolne (zgodnie z rozporządzeniem MEN)
3.05.2018 czwartek
  Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny
4-23.05.2018
  Pisemne i ustne egzaminy maturalne
4-9.05.2018 piątek - środa   Dni wolne (zgodnie z rozporządzeniem MEN - matury)
7.05.2018 poniedziałek 16.30 Egzamin wstępny
23.05.2018 środa 17.30 - 19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
21.05.-8.06.2018

Sprawdziany roczne w klasach I i II
21.05.2018
poniedziałek  17.30 Egzamin wstępny
31.05.2018 czwartek
Boże Ciało - dzień wolny
1.06.2018 piątek   Dzień wolny (zgodnie z decyzją MEN)
19.06.2018 środa
 16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
22.06.2018 piątek
Uroczyste zakończenie roku szkolnego