Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021 zostanie podany w sierpniu 2020 roku

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W NLO nr 81 SGH

data dzień godzina zajęcia, święta, dni wolne
31.08.2019 piątek 15.00 Rada Pedagogiczna
2.09.2019 poniedziałek
12.00 Uroczysta inauguracja roku szkolnego
2.09.2019 poniedziałek 18.00 Spotkanie rodziców uczniów kl. I z wychowawcą
9-20.09.2019
  Omówienie regulaminu matur na godzinach
wychowawczych z uczniami klas II i III
18.09.2019 środa 17.30 Zebranie rodziców uczniów klasy III – regulamin matur i przygotowania do studniówki
14.10.2019
  Dzień Komisji Edukacji Narodowej
23.10.2019 środa 17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
1. 11.2019 piątek
Wszystkich Świętych  - dzień wolny
11.11.2019 poniedziałek
Święto Niepodległości - dzień wolny
11.12.2019 środa 17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
23.12.2019- 3.01.2020     Zimowa przerwa świąteczna
18.01.2020
  Studniówka
15.01.2020 środa  16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
10-23.02.2020

Ferie zimowe
9.03.2020 poniedziałek  18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
20.03.2020 piątek
Zakończenie zajęć obowiązkowych w klasie III
23.03-24.04.2020
  Zajęcia dla klasy III z przedmiotów maturalnych
18.03.2020 środa 17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
6.04.2020 poniedziałek  18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
9-14.04.2020
  Wiosenna przerwa świąteczna
21.04.2020  wtorek  16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III
24.04.2020  piątek   Zakończenie zajęć w klasie III
24.04.2020 

piątek

18.00 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły

1.05.2020 wtorek   Święto Pracy – dzień wolny
       
4-21.05.2020      Pisemne i ustne egzaminy maturalne
4-6.05.2020 poniedziałek-środa   Dni wolne (zgodnie z rozporządzeniem MEN - matury
11.05.2020 poniedziałek 17.00 Egzamin wstępny

20.05.2020 środa 17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
18.05-05.06.2020

Sprawdziany roczne w klasach I i II
18.05.2020 poniedziałek 17.00 Egzamin wstępny
23.06.2020 wtorek 15.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
26.06.2020 piątek
Uroczyste zakończenie roku szkolnego