Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

Harmonogram roku szkolnego 2018/2019

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W NLO nr 81 SGH

data dzień godzina zajęcia, święta, dni wolne
31.08.2018 piątek 15.00 Rada Pedagogiczna
3.09.2018 poniedziałek
11.00 Uroczysta inauguracja roku szkolnego
3.09.2018 poniedziałek 18.00 Spotkanie rodziców uczniów kl. I z wychowawcą
10-21.09.2018
  Omówienie regulaminu matur na godzinach
wychowawczych z uczniami klas II i III
19.09.2018 środa 17.30 Zebranie rodziców uczniów klasy III – regulamin matur
14.10.2018
  Dzień Komisji Edukacji Narodowej
24.10.2018 środa 17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
1 i 2. 11.2018 czwartek, piątek
Wszystkich Świętych  i dzień wolny
11.11.2018  
Święto Niepodległości
12.12.2018 środa 17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
23-31.12.2018     Zimowa przerwa świąteczna
styczeń 2019
  Studniówka
9.01.2019 środa  16.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
28.01-10.02.2019

Ferie zimowe
4.03.2019 poniedziałek  18.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów
15.03.2019 piątek
Zakończenie zajęć obowiązkowych w klasie III
18.03-26.04.2019
  Zajęcia dla klasy III z przedmiotów maturalnych
20.03.2019 środa 17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
8.04.2019     Spotkanie informacyjne dla kandydatów
16.04.2019 środa 18.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III
18-23.04.2019
  Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2019 piątek    Zakończenie zajęć w klasie III
26.04.2019 piątek 
Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły 

1.05.2019 środa   Święto Pracy – dzień wolny
2.05.2019 czwartek
  Dzień wolny (zgodnie z rozporządzeniem MEN)
3.05.2019 piątek   Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny
6-25.05.2019 piątek - środa   Pisemne i ustne egzaminy maturalne
6-8.05.2019 poniedziałek-środa
Dni wolne (zgodnie z rozporządzeniem MEN - matury

7.05.2019 wtorek 16.00 Egzamin wstępny
22.05.2019 środa 17.30-19.30 Dzień otwarty i zebranie rodziców
20.05-07.06.2019

Sprawdziany roczne w klasach I i II
20.05.2019 poniedziałek 16.00 Egzamin wstępny
14.06.2019 piątek
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
19.06.2018 środa

Uroczyste zakończenie roku szkolnego