Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

Dyrekcja

Barbara TrzcińskaDyrektorem Liceum jest dr Barbara Trzcińska.

Stanowisko dyrektora Liceum objęła w 2006 roku. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Geografii Ekonomicznej SGH. Jako nauczyciel akademicki prowadzi wykłady z geografii ekonomicznej, gospodarki światowej, gospodarki europejskiej i problemów demograficznych świata. Jest współautorką wielu podręczników z geografii ekonomicznej oraz autorką kilkudziesięciu artykułów.

Jest członkiem Rady Kampusu SGH, współtwórcą Wirtualnego Muzeum SGH i autorką albumów o SGH - Architektura Światła i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych SGH. Przez kilka kadencji była członkiem  Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Od wielu lat prowadzi w Liceum zajęcia z geografii, a przygotowywani przez nią uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym.

Dr Barbara Trzcińska jest odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.