Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”..

Dyrekcja

Barbara TrzcińskaDyrektorem Liceum jest dr Barbara Trzcińska.

Stanowisko dyrektora Liceum objęła w 2006 roku. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Geografii Ekonomicznej SGH. Jako nauczyciel akademicki prowadzi wykłady z geografii ekonomicznej, gospodarki światowej, gospodarki europejskiej i problemów demograficznych świata. Jest współautorką wielu podręczników z geografii ekonomicznej oraz autorką kilkudziesięciu artykułów. Jest członkiem Rady Kamusu SGH.
Od wielu lat prowadzi w Liceum zajęcia z geografii, a przygotowywani przez nią uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym.