Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

Opłaty

Opłaty za naukę w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 81 SGH w roku szkolnym 2021/2022:

Opłata wpisowa - 1300 zł
Opłata za egzamin wstępny - 250 zł

Czesne - dla uczniów klasy I - 1250 zł płatne przez 12 miesięcy

Czesne dla uczniów klasy II - 1250 zł płatne przez 12 miesięcy

Czesne dla uczniów klasy III - 1250 zł płatne przez 10 miesięcy

 

Podajemy numer konta:

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych:
Bank Pekao SA VIII Oddział w Warszawie
nr rachunku  07 1240 1112 1111 0010 1079 5368
z dopiskiem: imię i nazwisko, tytuł wpłaty