Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

Opłaty

Opłaty za naukę w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 81 SGH w roku szkolnym 2017/2018:

Czesne - 990 zł
Opłata wpisowa - 1000 zł
Opłata za egzamin wstępny - 200 zł

Podajemy numer konta:

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych:
Bank Pekao SA VIII Oddział w Warszawie
nr rachunku  07 1240 1112 1111 0010 1079 5368
z dopiskiem: imię i nazwisko, tytuł wpłaty