Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Nota prawna

Niniejsza strona internetowa (Strona), w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE) oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Kopiowanie elementów Strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych na Stronie do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej zgody FPAKE, jest zabronione.

FPAKE zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na Stronie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci internet.

FPAKE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych nie stanowiących własności FPAKE, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na niniejszej Stronie oraz za wypowiedzi na forum dyskusyjnym.

W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z:

Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162 lokal 150
02-554 Warszawa
tel. (22) 646 61 42
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl