Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Kandydaci

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO

Zapraszamy absolwentów szkoły podstawowej do naszego Liceum. Aby zobaczyć naszą szkołę i dowiedzieć się, jaki jest program nauczania i zasady przyjęć do pierwszej klasy, zapraszamy na dni otwarte, czyli spotkania z kandydatami.

6 marca i 3 kwietnia 2023 roku o 17.00 odbyły się dni otwarte.  

Przedstawiamy prezentację z Dnia otwartego 

Organizacja egzaminu

Proponujemy także zapoznać się z regulaminem rekrutacji i harmonogramem przyjęć do pierwszej klasy oraz testami egzaminacyjnymi z ubiegłych lat

Kandydaci będą proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia na egzamin i podania o przyjęcie do szkoły. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 maja (I i II termin) i 12 maja (II termin).

W roku szkolnym 2023/2024 chcielibyśmy uruchomić jedną klasę, w której będzie się uczyło około 20 uczniów. Nasi uczniowie będą uczyli się dwóch języków obcych - język angielski oraz drugi język – do wyboru język niemiecki albo język hiszpański.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: matematyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie. 

Prosimy o przysyłanie drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@liceumsgh.pl):

  • zgłoszenia przystąpienia do egzaminu wstępnego
  • podania o przyjęcia do NLO nr 81 SGH do klasy I 
  • potwierdzenia opłaty za egzamin
  • skanów dyplomów i certyfikatów pozwalających przyznać dodatkowe punkty rekrutacyjne
  • informacji o wybranym terminie egzaminu
  • informacji o wybranym trzecim przedmiocie - geografia czy historia 

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie Liceum.