Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Kandydaci

 Zapraszamy absolwentów szkoły podstawowej do naszego Liceum. Aby zobaczyć naszą szkołę i dowiedzieć się, jaki jest program nauczania i zasady przyjęć do pierwszej klasy, zapraszamy na dni otwarte, czyli spotkania z kandydatami.

Terminy dni otwartych - rekrutacja 2024/2025

4 marca 2024 r. (poniedziałek), godz. 17.00 w Auli VII (III piętro) Gmach główny SGH
8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek), godz. 17.00 
w Auli VII (III piętro) Gmach główny SGH

Proponujemy także zapoznać się z regulaminem rekrutacji i harmonogramem przyjęć do pierwszej klasy oraz testami egzaminacyjnymi z ubiegłych lat

Kandydaci będą proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia na egzamin i podania o przyjęcie do szkoły. 

W roku szkolnym 2024/2025 chcielibyśmy uruchomić jedną klasę, w której będzie się uczyło około 20 uczniów. Nasi uczniowie będą uczyli się dwóch języków obcych - język angielski oraz drugi język – do wyboru język niemiecki albo język hiszpański.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: matematyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie. 

Prosimy o przysyłanie drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@liceumsgh.pl):

  • zgłoszenia przystąpienia do egzaminu wstępnego
  • podania o przyjęcia do NLO nr 81 SGH do klasy I 
  • skan pierwszej strony opinii psychologiczno-pedagogicznej w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się (jeśli kandydat ma wydaną taką opinię)
  • skan pierwszej strony orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli kandydat ma wydane takie orzeczenie)
  • potwierdzenia opłaty za egzamin
  • skanów dyplomów i certyfikatów pozwalających przyznać dodatkowe punkty rekrutacyjne
  • informacji o wybranym terminie egzaminu
  • informacji o wybranym trzecim przedmiocie - geografia czy historia 

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie Liceum.