Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2022”.

Kandydaci

Zapraszamy kandydatów, którzy zostali przyjęci do naszego Liceum do składania oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - w dniach:  

 

  • 24 czerwca – 1 lipca 2022 roku – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 
  • 8 – 11 lipca 2022 – zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dokumenty należy składać w sekretariacie Liceum (gmach główny SGH, pok. 467, III piętro) w godz. 8.30-15.00.

W tych dniach zapraszamy rodziców do podpisania umowy o kształcenie.

 Prosimy nie zapomnieć o 2 fotografiach do legitymacji szkolnej.

 


INFORMACJA O ORGANIZACJI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA STRONIE GŁÓWNEJ -

BARDZO WAŻNE

http://www.liceumsgh.pl/aktualnosci/#872

 

 

 Zapraszamy absolwentów szkoły podstawowej do naszego Liceum. Aby zobaczyć naszą szkołę i dowiedzieć się, jaki jest program nauczania i zasady przyjęć do pierwszej klasy, zapraszamy na dni otwarte, czyli spotkania z kandydatami.

7 marca i 4 kwietnia 2022 roku odbyły się dni otwarte.  

Prezentacja z Dnia otwartego

Proponujemy także zapoznać się z regulaminem rekrutacji i harmonogramem przyjęć do pierwszej klasy oraz testami egzaminacyjnymi z ubiegłych lat.
Kandydaci proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia na egzamin i podania o przyjęcie do szkoły. 

W roku szkolnym 2022/2023 chcielibyśmy uruchomić jedną klasę, w której będzie się uczyło około 20 uczniów. Nasi uczniowie będą uczyli się dwóch języków obcych - język angielski oraz drugi język – do wyboru język niemiecki albo język hiszpański.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: matematyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i harmonogramem rekrutacji.

Prosimy o przysyłanie drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@liceumsgh.pl):

  • zgłoszenia przystąpienia do egzaminu wstępnego
  • podania o przyjęcia do NLO nr 81 SGH do klasy I 
  • potwierdzenia opłaty za egzamin
  • skanów dyplomów i certyfikatów pozwalających przyznać dodatkowe punkty rekrutacyjne

Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie Liceum.