Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO   NR 81 SGH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

 

  

 1. Termin składania podań i zapisy na egzamin wyłącznie drogą elektroniczną od 3 kwietnia 2023 roku - adres e-mail: sekretariat@liceumsgh.pl   
 1. Egzamin wstępny odbędzie się w dwóch terminach (do wyboru przez kandydata):
 • termin I - 8 maja 2023 roku (poniedziałek), godz. 17.00
 • termin II - 15 maja 2023 roku (poniedziałek), godz. 17.00 

Egzamin obejmuje test z matematyki, języka angielskiego i do wyboru: geografii albo historii (tę informację można podać w zgłoszeniu, ale dopuszczalny jest wybór przed egzaminem).

Przewidywany czas egzaminu 2 godziny - łącznie dla trzech przedmiotów.

Opłata za egzamin wstępny - 300 zł – wnoszona na konto - do 5 maja 2023 r. (I termin) i 12 maja (II termin):

 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych:

Bank Pekao SA VIII Oddział w Warszawie

nr rachunku  07 1240 1112 1111 0010 1079 5368

z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata za egzamin wstępny.

 

 1. Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej po I i II terminie  (drogą elektroniczną):
  22 maja 2023 roku (poniedziałek)
 2. Wnoszenie opłaty rezerwacyjnej (bezzwrotnej) w wysokości 1500 zł

w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych, tzn. do 29 maja 2023 roku  na w/w konto (z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata wpisowa)

 3. Termin składania dokumentów (oryginały) w siedzibie Liceum:

 • 23-30 czerwca 2023 roku – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 
 • 6 – 10 lipca 2023 – zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • (godziny przyjęć dokumentów zostaną podane w późniejszym terminie).