Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO   NR 81 SGH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 

 

  

  1. Termin składania podań i zapisy na egzamin wyłącznie drogą elektroniczną od 5 marca 2024 roku - adres e-mail: sekretariat@liceumsgh.pl   
  2. Egzamin wstępny odbędzie się w dwóch terminach (do wyboru przez kandydata):
  • termin I - 6 maja 2024 roku (poniedziałek), godz. 17.00
  • termin II - 13 maja 2024 roku (poniedziałek), godz. 17.00 

Egzamin obejmuje test z matematyki, języka angielskiego i do wyboru: geografii albo historii (tę informację można podać w zgłoszeniu, ale dopuszczalny jest wybór przed egzaminem).

Przewidywany czas egzaminu: 2 godziny - łącznie dla trzech przedmiotów.

Opłata za egzamin wstępny - 400 zł – wnoszona na konto - do 3 maja 2024 r. (I termin) i 11 maja (II termin):

 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych:

Bank Pekao SA VIII Oddział w Warszawie

nr rachunku  07 1240 1112 1111 0010 1079 5368

z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata za egzamin wstępny.


      3. Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej po I i II terminie  (drogą elektroniczną): 

            20 maja 2024 roku (poniedziałek)

       4. Wnoszenie opłaty rezerwacyjnej (bezzwrotnej) w wysokości ustalonej przez Fundację Promocji i       Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych, tzn. do 27 maja 2024 roku  na w/w konto (z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata wpisowa)

 5. Termin składania dokumentów (oryginały) w siedzibie Liceum:

  • 21– 28 czerwca 2024 roku – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 
  • 3 – 8 lipca 2024 – zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • (godziny przyjęć dokumentów zostaną podane w późniejszym terminie).