Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Rankingi

Każdego roku ukazuje się wiele rankingów oceniających szkoły. Jednak najczęściej wszyscy interesują się Ogólnopolskim Rankingiem Szkół Ponadgimnazjalnych i Rankingiem Liceów Warszawskich, które publikowane są (w różnych kategoriach) przez Perspektywy.

Nasze Liceum zajmuje wysokie pozycje w tych rankingach.

W Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw 2024 nasze Liceum nie było klasyfikowane, ponieważ w maju 2023 roku w naszym Liceum nie był przeprowadzany egzamin maturalny.

Wynikało to z decyzji podjętej w 2019 roku, gdy uruchomiliśmy klasę I po gimnazjum, ale nie uruchomiliśmy klasy I po szkole podstawowej. 

W Ogólnoolskim Rankingu Perspektyw 2023 nasze Liceum zajęło:

13. miejsce wśród liceów warszawskich 

3. miejsce wśród liceów niepublicznych w Warszawie 

31. miejsce wśród wszystkich liceów w Polsce

22. miejsce w Polsce w rankingu maturalnym.

Na potwierdzenie wysokiej jakości pracy naszych nauczycieli i osiągnięć maturzystów liceum SGH uzyskało tytuł honorowy „Złota Szkoła 2023”

W Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw 2022 nasze Liceum zajęło:

21. miejsce wśród liceów warszawskich,

4. miejsce wśród liceów niepublicznych w Warszawie

54. miejsce wśród wszystkich liceów w Polsce.

Pod względem matur Liceum SGH uplasowało się na 45. miejscu w Polsce. 

Na potwierdzenie wysokiej jakości pracy naszych nauczycieli i osiągnięć maturzystów liceum SGH uzyskało tytuł honorowy „Złota Szkoła 2022”

W Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw 2021 nasze Liceum zajęło: 

20. miejsce wśród liceów warszawskich,

3. miejsce wśród liceów niepublicznych w Warszawie

63. miejsce wśród wszystkich liceów w Polsce.

Pod względem matur Liceum SGH uplasowało się na 55. miejscu w Polsce.

Na potwierdzenie wysokiej jakości pracy naszych nauczycieli i osiągnięć maturzystów liceum SGH uzyskało tytuł honorowy „Złota Szkoła 2021”

Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw 2019 roku nasze Liceum zajęło:

23. miejsce wśród liceów warszawskich

3. miejsce wśród niepublicznych liceów warszawskich

27. miejsce wśród liceów województwa mazowieckiego

Otrzymaliśmy tytuł Złotej Szkoły 2019

W Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw 2018 roku nasze Liceum zajęło:

23. miejsce wśród liceów warszawskich

80. miejsce w całej Polsce

Otrzymaliśmy tytuł Złotej Szkoły 2018

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2014 opublikowanym przez Perspektywy - styczeń 2014 - nasze Liceum zajęło:

14. miejsce wśród liceów warszawskich

26. wynik matury 2013 w całej Polsce

40. miejsce wśród liceów w całej Polsce

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2011 opublikowanym przez Perspektywy – styczeń 2011 – nasze liceum zajęło:


17. miejsce w woj. mazowieckim
16. miejsce wśród liceów warszawskich
13. miejsce w Warszawie w podrankingu wyników maturalnych.
 
W 19. Rankingu Liceów Warszawskich opublikowanym przez Perspektywy - marzec 2010 - nasze Liceum zajęło:
4. miejsce wśród blisko 180. liceów warszawskich w wynikach egzaminu maturalnego - MATURA 2009.

1. miejsce w kategorii: wyniki rekrutacji na studia w Szkole Głównej Handlowej  
2. miejsce wśród liceów niepublicznych w Warszawie (klasyfikacja ogólna)
   
W rankingu NAJLEPSZE NIEPUBLICZNE LICEA W POLSCE opublikowanym przez czasopismo WPROST w dniu  4.01.2009 r. nasze Liceum zajęło 4. miejsce.
Zobacz ranking - KLIKNIJ!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów maturalnych 2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów maturalnych 2016

zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów maturalnych 2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów maturalnych 2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów maturalnych 2013