Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Uczniowie

Szkoła bez uczniów nie może istnieć, dlatego tak ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, co mają robić, aby się dobrze uczyć i świetnie zdać maturę. Podajemy szkolny plan nauczania, plan lekcji, listę podręczników obowiązujących w naszej szkole, lektury szkolne zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pomagamy uczniom w przygotowaniach do olimpiad przedmiotowych, zachęcamy do stałego poznawania wiedzy ekonomicznej. Każdy uczeń przychodzący do liceum wie, że nauka w liceum kończy się egzaminem maturalnym, dlatego przyszłym maturzystom podajemy informacje na temat procedur maturalnych, terminów matur, zachęcamy do rozwiązywania arkuszy maturalnych.
W zakładce: Materiały dydaktyczne znajdują się opracowania i prezentacje, które pozwolą lepiej przygotować się do lekcji. Znajduje się tam także obowiązujący zakres materiału i system oceniania.

Każdy uczeń powinien zapoznać się z aktualnie obowiązującym Statutem Szkoły.

Egzamin maturalny jest przepustką na uczelnie krajowe i zagraniczne, dlatego warto sprawdzić zasady rekrutacji na wybrane kierunki studiów i wiedzieć, jakie są zasady systemu bolońskiego.

Wybór kierunku studiów i przyszłego zawodu to ważna decyzja, którą muszą podjąć uczniowie. Prosimy zapoznać się ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. 

Szkoła realizuje podstawę programową. Warto sprawdzać, czy wszystkie tematy realizowane są na zajęciach.

Podstawa programowa z poszczególnych przedmiotów 

Podstawa programowa - liceum 4-letnie

Portal WYBIERZ STUDIA

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa) i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH.

Zachęcamy jednocześnie Użytkowników serwisu www.liceumsgh.pl i www.fundacja.edu.pl do zapoznania się z dokumentem Polityka prywatności, który zawiera informacje nt.: celów przetwarzania danych osobowych wraz podstawą prawną przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, dobrowolności i warunków podawania danych osobowych, a także bezpieczeństwa danych osobowych.