Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Szkolny plan nauczania

Plan nauczania realizowany w naszym Liceum jest zgodny z obowiązującą podstawą programową, ale oferujemy wiecej godzin nauczania, niż w obowiązujacej podstawie, aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do egzaminu maturalnego, a także dalszego kształcenia. Zależy nam, aby wiedza zdobyta w liceum była wykorzystana także na studiach.

Przedmioty nauczane zgodnie z programem rozszerzonym to: matematyka, język angielski, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie (geografia, historia i wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie uruchomione zostanie, jeśli zgłosi się miniumum 4 uczniów). 

 Plan nauczania w 4-letnim liceum rok szkolny 2023/2024 (klasa I)

Lp. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
1. Język polski 4 5 5 5
2. Język angielski 5 5 5 5
3. Język II obcy nowożytny 4 4 4 4
4. Filozofia 1
5. Historia 2 2 2 1**
6. Historia i teraźniejszość 2 1
7. Biznes i zarządzanie 1 1
8. Geografia 2 2 2 -
9. Biologia 1 2 1
10. Chemia 1 2 1
11. Fizyka 1 1 2
12. Matematyka 4+2R 4+2R 4+2R 4+3R
13. Informatyka 1 1 1
14. Edukacja dla bezpieczeństwa 1
15. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
16. Rozszerzenie – geografia * 3 3 5
17. Rozszerzenie – historia * 3 3 4
18. Rozszerzenie – wos * 2 3 3
19. Rozszerzenie – matematyka 2 2 2 3
20. Wychowanie fizyczne 2+1 3 3 3
 21. Podstawy przedsiębiorczości  - 1  -


*geografia, historia i wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie uruchomione zostanie, jeśli zgłosi się miniumum 4 uczniów

** przedmiot realizowany w pierwszym semestrze

 Plan nauczania w 4-letnim liceum rok szkolny 2022/2023 (klasa II)

Lp. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
1. Język polski 5 5 5 5
2. Język angielski 5 5 5 5
3. Język II obcy nowożytny 4 4 4 4
4. Filozofia 1
5. Historia 2 2 2 1**
6. Historia i teraźniejszość    2 1
7. Podstawy przedsiębiorczości - 1 1
8. Geografia 2 2 2 -
9. Biologia 1 2 1
10. Chemia 1 2 1
11. Fizyka 1 1 2
12. Matematyka 4+2R 4+2R 4+2R 4+3R
13. Informatyka 1 1 1
14. Edukacja dla bezpieczeństwa 1
15. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
16. Rozszerzenie – geografia * 3 3 5
17. Rozszerzenie – historia * 3 3 4
18. Rozszerzenie – wos * 2 3 3
19. Rozszerzenie – matematyka 2 2 2 3
20. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3

         

*geografia, historia i wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie uruchomione zostanie, jeśli zgłosi się miniumum 4 uczniów

** przedmiot realizowany w pierwszym semestrze


 Plan nauczania w 4-letnim liceum rok szkolny 2021/2022 (klasa III i IV)

Lp. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
1. Język polski 5 5 5 5
2. Język angielski 5 5 5 5
3. Język II obcy nowożytny 4 4 4 4
4. Filozofia 1
5. Historia 2 2 2 2
6. Wiedza o społeczeństwie 1 1
7. Podstawy przedsiębiorczości - 2
8. Geografia 2 2 2 -
9. Biologia 1 2 1
10. Chemia 1 2 1
11. Fizyka 1 1 2
12. Matematyka 4+2R 4+2R 4+2R 4+2R
13. Informatyka 1 1 1
14. Edukacja dla bezpieczeństwa 1
15. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
16. Rozszerzenie – geografia * 3 3 5
17. Rozszerzenie – historia * 3 3 4
18.
Rozszerzenie – wos *
2 2 3
19. Rozszerzenie – matematyka 2 2 2 2
20. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3
           

*geografia, historia i wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie uruchomione zostanie, jeśli zgłosi się miniumum 4 uczniów