Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Maturzyści

Naszych maturzystów zapraszamy do zapoznania się z ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminów maturalnych. Wszystkie informacje znajdują się na stronach internetowych Centralnej Komisji EgzaminacyjnejOkręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Wybraliśmy najważniejsze z nich, tzn.: procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w bieżącym roku szkolnym, terminy egzaminów maturalnych, deklarację maturalną, informatory maturalne.

Egzamin maturalny w formule 2023

Uzupełnieniem dobrego przygotowania do matury jest rozwiązanie wszystkich arkuszy z egzaminów maturalnych z ubiegłych lat. 

Egzamin maturalny otwiera drzwi na uczelnie krajowe i zagraniczne. Warto zapoznać się z zasadami rekrutacji na uczelnie, a także odpowiedzieć sobie na pytanie – gdzie chcę studiować?

Portal WYBIERZ STUDIA

Od kilku lat obowiązują zasady systemu bolońskiego, czyli dwustopniowy, a nawet trójstopniowy systemu studiów. Zachęcamy do zapoznania się z tymi zasadami.