Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Opłaty

Opłaty za naukę w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 81 SGH w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów klasy I:

Opłata wpisowa - 1500 zł

Opłata za egzamin wstępny - 300 zł

Czesne dla uczniów klasy I - 1700 zł płatne przez 12 miesięcy

 

Opłaty za naukę w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 81 SGH w roku szkolnym 2022/2023:

Opłata wpisowa - 1400 zł

Opłata za egzamin wstępny - 300 zł

Czesne dla uczniów klasy I - 1400 zł płatne przez 12 miesięcy

Czesne dla uczniów klasy II - 1400 zł płatne przez 12 miesięcy

Czesne dla uczniów klasy III - 1400 zł płatne przez 12 miesięcy

Czesne dla uczniów klasy IV - 1400 zł płatne przez 10 miesięcy

 

Podajemy numer konta:


Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych:
Bank Pekao SA VIII Oddział w Warszawie
nr rachunku  07 1240 1112 1111 0010 1079 5368
z dopiskiem: imię i nazwisko, tytuł wpłaty