Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Misja szkoły

Jesteśmy Szkołą, która dąży do tego, aby być Szkołą o charakterze elitarnym ze względu na poziom i jakość kształcenia.
Pragniemy tak przygotować naszych uczniów, aby sprostali wymaganiom współczesnego świata – dobrze znali języki obce, potrafili sami zdobywać i wykorzystywać potrzebną wiedzę, byli dobrze przygotowani do studiowania i dostali się na wymarzony kierunek studiów, na którym będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Misją szkoły  jest otoczenie  opieką  rozwoju  intelektualnego  każdego  z uczniów,  jego zamiłowania  do  nauki, a także ukształtowanie  osobowości.
Dbamy o rozwijanie wiedzy oraz wrażliwości ekonomiczno-społecznej młodzieży, kształcenie umiejętności rzetelnej pracy oraz rozwijanie inicjatywy przedsiębiorczości  i odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Jesteśmy szkołą kameralną i bezpieczną, w której znamy swoich uczniów i każdego z nich traktujemy indywidualnie.