Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie przystąpienia do egzaminu wstępnego i podanie o przyjęcie do klasy I powinno być przesłane drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@liceumsgh.pl 

Regulamin i harmonogram rekrutacji 2024/2025 zostanie podany w listopadzie br.