Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Testy

Egzamin wstępny do naszego Liceum przeprowadzany jest każdego roku w maju w dwóch terminach (termin do wyboru przez kandydata). Egzamin przeprowadzany jest w formie testów z matematyki, języka angielskiego oraz geografii i historii (geografia albo historia do wyboru).

W roku szkolnym 2019/2020 nie było w naszym liceum rekrutacji po szkole podstawowej, dlatego nie ma testów po ósmej klasie. 

Testy na egzaminach zawierają zakres materiału zgodny z podstawą programową szkoły podstwowej. 

Testy z 2023 roku

Testy z 2022 roku po szkole podstawowej

 

Testy z 2021 roku po szkole podstawowej


 

Testy z 2020 roku po szkole podstawowej