Uczniowie

Menu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2022”.

Testy

Egzamin wstępny do naszego Liceum przeprowadzany jest każdego roku w maju w dwóch terminach (termin do wyboru przez kandydata). Egzamin przeprowadzany jest w formie testów z matematyki, języka angielskiego oraz geografii i historii (geografia albo historia do wyboru).

W roku szkolnym 2019/2020 nie było w naszym liceum rekrutacji po szkole podstawowej, dlatego nie ma testów po ósmej klasie. 

Prezentujemy testy po szkole podstawowej i gimnazjum, aby kandydaci mogli zobaczyć, jaka jest forma testów, a nie tylko treści merytoryczne.

Testy na egzaminach w maju br. będą zawierały zakres materiału zgodny z podstawą programową szkoły podstwowej.

Testy z 2022 roku po szkole podstawowej

 

 


Testy z 2021 roku po szkole podstawowej


 

Testy z 2020 roku po szkole podstawowej

 

Testy z 2019 roku po gimnazjum

Testy z 2018 roku

 

Testy z 2017 roku

Testy z 2016 roku

Testy z 2015 roku

Testy z 2014 roku

Testy z 2013 roku

Testy z 2012 roku

Testy z 2011 roku

Testy z 2010 roku